Aby každé dieťa malo rodinu - tričko

Aby každé dieťa malo rodinu - tričko
Meno klienta:
Úsmev ako dar
Kategória
MEDIA
Popis práce
Viac o kampani nájdete tu. 
Kredity
Slovák Róbert
Štefánik Ondrej
Udičová Yolka
Ocenenia
2008 - Zlatý klinec /Bronzový klinec/