Coke and Meals

Coke and Meals
Meno klienta:
Coca Cola Slovakia
Kategória
PRINT
Popis práce
Coca-Cola je tu už viac ako sto rokov a je zaujímavé, že s tou istou DNA dokáže vzniknúť vždy niečo nové. Napríklad v kampani Coke and Meals to, že Cola patrí k jedlu.

Coca-Cola is here more than a hundred years and it is interesting, that with the same DNA can always generates something new. For example, in the campaign Coke & Meals, that Cola belongs to food.
Kredity
Prexta Boris
Ocenenia
2014 - Zlatý klinec /Zlatý klinec/