Digiboard Peugeot

Digiboard Peugeot
Meno klienta:
Peugeot Slovakia
Kategória
POSTER & OUTDOOR
Popis práce
Interaktívne využitie digiboardu tak, aby cielene oslovil úzko vybranú cieľovku v správnom čase a na správnom mieste.
Viac o kampani nájdete tu. 
Kredity
Darovec Peter
Ocenenia
2014 - Zlatý klinec /Bronzový klinec/