Ešte sa len učíme

Meno klienta:
VŠMU
Kategória
TV & KINOREKLAMA
Popis práce
Zámerom kampane bolo šokovať a pritiahnuť mladých ľudí na študentský divadelný festival
Viac o kampani nájdete tu. 
Kredity
Dohnal Bohumil
Galovič Dejan
Hladký Milan
Ocenenia
2009 - Zlatý klinec /Zlatý klinec/