Keď ste neviazaní, ste O2

Meno klienta:
Telefónica Slovakia s.r.o.
Kategória
RÁDIO
Popis práce
Pre O2 je viazanosť predpotopná a je absurdné, aby ešte dnes bola súčasťou ponuky operátora. Preto sme aj rádio spot pripravili ako dokument hovoriaci o dobách minulých. Pretože keď ste neviazaní, ste O2.

Commitment is antiquated and O2 thinks it belongs to the museum.
Kredity
Mladý Branislav
Ocenenia
2014 - Zlatý klinec /Bronzový klinec/