Ľudovky

Ľudovky
Meno klienta:
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Kategória
RÁDIO
Popis práce
Komunálna poisťovňa si minulý rok pripomenula svoje 20. narodeniny. A to bol dôvod na oslavu. Okrem toho sme mali odkomunikovať aj tri rôzne poistné produkty. A keďže išlo práve o Komunálnu poisťovňu, pomohli sme si múdrosťou autentických ľudových piesní, ktoré sme nanovo nahrali a zasadili do nového, prekvapujúceho kontextu.
Kredity
Michalík Rastislav
Michalka Peter
Ocenenia
2014 - Zlatý klinec /Strieborný klinec/