Maľby

Meno klienta:
VÚB
Kategória
RÁDIO
Popis práce
Séria rozhlasových spotov je postavená na absurdnej predstave, že výtvarné diela možno plnohodnotne transformovať do zvukovej podoby. Využíva tak vo svoj prospech „slabú“ stránku média, cez ktorý je šírený.
Kredity
Darovec Peter
Olos Radoslav
Ocenenia
2012 - Zlatý klinec /Bronzový klinec/