Megamotivátor

Meno klienta:
Unicamp
Kategória
INTERACTIVE & ONLINE
Popis práce
Unicamp je študentská konferencia o marketingu, médiách a online biznise.
Po prednáškach osobností sú študenti nadšení a motivovaní pustiť sa do nových projektov.
Stačí ale pár dní a zvíťazia iné povinnosti. Ako im pomôcť a zároveň spropagovať konferenciu?
Čo keby im osobne zavolal slovenský country manager Google, zakladateľka Sashe,sk, alebo CEO Martinus.sk?
IDEA:
UNICAMP MEGAMOTIVÁTOR - Premeň svoje nadšenie na činy- Bezplatná služba pre účastníkov konferencie a reklama zároveň. Stačí zadať svoj cieľ na webe a študentom prídu motivačné maily osobností slovenského online prostredia.

Prekvapenie:
Aby bola motivácia ešte účinnejšia, megamotivátori telefonujú náhodne vybraným študentom, aby skontrolovali ako sa im darí s ich projektami. Megamotivátori už pomáhali založiť firmy, rozbehnúť blog, začať pravidelne cvičiť, či napísať seminárku.

Projekt nebola len jednorázová reklama na konferenciu, ale samostatne fungujúci projekt, ktorý ďalej motivuje študentov na sebe pracovať.
Viac o kampani nájdete tu. 
Kredity
Pastier Michal
Hamorský Maroš
Ocenenia
2012 - Zlatý klinec /Bronzový klinec/