Nadácia VÚB Munch - Mondrian - rádio

Meno klienta:
VÚB banka
Kategória
RÁDIO
Popis práce
Rozhlasový spot je postavený na absurdnej predstave, že výtvarné diela možno plnohodnotne transformovať do zvukovej podoby. Využíva tak vo svoj prospech „slabú“ stránku média, cez ktorý je šírený.
Kredity
Darovec Peter
Olos Radoslav
Ocenenia
2011 - Zlatý klinec /Zlatý klinec/