Nechcem, ale musím

Meno klienta:
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
Kategória
KAMPAŇ
Popis práce
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím si dalo za úlohu zmeniť platné zákony, aby ľudia, ktorých záujmy zastupujú, viac neboli nesvojprávni. Títo ľudia sa tak objavili priamo v reklame a rozpútali otázku, či sú účinkujúci v médiách pretože chcú alebo pretože musia. Kontroverznou kampaňou sa nám podarilo vzbudiť záujem verejnosti
a dostať Slovákov na webstránku, aby sa dozvedeli všetko podstatné o podporovanom rozhodovaní ľudí s mentálnym postihnutím.
Zoznam príspevkov
Kredity
Darovec Peter
Moravec Michal
Ocenenia
2013 - Zlatý klinec /Bronzový klinec/