Obec na prvom mieste - Kampaň

Meno klienta:
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Kategória
KAMPAŇ
Popis práce
Kampaň na poistenie motorových vozidiel od Komunálnej poisťovne bola postavená na autentickom zobrazení vidieka a vidiečanov z obce Rybník, ktorí odporúčali náš produkt. Našli sme teda obec s najnižším počtom dopravných nehôd na Slovensku. Obci sme za prítomnosti médií a TV štábov odovzdali pamätnú plaketu a natočili sme autentický televízny spot s dedinčanmi. Kampaň v ostatných médiách, ako aj PR podpora sa niesli v podobne autentickom duchu.
Kredity
Michalík Rastislav
Michalka Peter
Hríbik Roman
Ocenenia
2013 - Zlatý klinec /Zlatý klinec/