Obec na prvom mieste - PR

Meno klienta:
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Kategória
PR
Popis práce
Kampaň na poistenie motorových vozidiel od Komunálnej poisťovne bola postavená na autentickom zobrazení vidieka a vidiečanov z obce Rybník, ktorí odporúčali náš produkt.
Keď sme našli obec Rybník, informovali sme médiá, že je to obec s najnižším počtom dopravných nehôd. Médiá sa tej témy chytili, a keď sme slávnostne odovzdávali obci pamätnú plaketu, nechýbali tam ani televízne štáby. Kampaň sa potom pohodlne zviezla na mediálnom záujme o najbezpečnejšiu obec.
Kredity
Michalík Rastislav
Ocenenia
2013 - Zlatý klinec /Strieborný klinec/