Paviel neodporúča

Meno klienta:
Slovak Telekom
Kategória
PR
Popis práce
Zatiaľčo “bežné” celebrity zvyčajne produkty odporúčajú, Paviel naložil “odporným” zľavám z ponuky portálu telekombenefit.sk, ktoré za nič na svete neodporúča. Jeho “nie “ zľavám sa stalo vďačnou témou pre médiá a tak Paviel vygeneroval aj značný bezplatný mediálny priestor.
Viac o kampani nájdete tu. 
Kredity
Bielik Milan
Michalík Rastislav
Ocenenia
2012 - Zlatý klinec /Bronzový klinec/