Prešporská kasáreň

Meno klienta:
T-Mobile Slovensko, a. s.
Kategória
RÁDIO
Popis práce
Kredity
Bielik Milan
Michalík Rastislav
Ocenenia
2009 - Zlatý klinec /Bronzový klinec/