Pripravujeme sa na svetlá reflektorov - električky

Meno klienta:
Vysoká škola múzických umení
Kategória
MEDIA
Popis práce
Nosná idea: Študenti herectva sa pripravujú na divadelný festival veľmi netradičným spôsobom – v akomkoľvek svetle ktoré im evokuje svetlo divadelných reflektorov. V snahe zdôrazniť experimentálnosť a komunikatívnosť celého festivalu, preniesli sme tieto črty aj do mediálnych nosičov použitých v kampani.
Viac o kampani nájdete tu. 
Kredity
Dohnal Bohumil
Galovič Dejan
Vaculík Juraj
Ocenenia
2011 - Zlatý klinec /Zlatý klinec/