Pripravujeme sa na svetlá reflektorov

Meno klienta:
Vysoká škola múzických umení
Kategória
TV & KINOREKLAMA
Popis práce
Kampaň pre 18. ročník medzinárodného festivalu divadelných škôl Istropolitana Projekt.
Nosná idea: Študenti herectva sa pripravujú na divadelný festival veľmi netradičným spôsobom – v akomkoľvek svetle ktoré im evokuje svetlo divadelných reflektorov.
Kredity
Dohnal Bohumil
Galovič Dejan
Vaculík Juraj
Ocenenia
2011 - Zlatý klinec /Zlatý klinec/