Prirodzený výber

Prirodzený výber
Meno klienta:
SLOVNAFT, a.s.
Kategória
PRINT
Popis práce
SLOVNAFT patrí medzi top 3 technologicky najvyspelejšie rafinérie v Európe. Naším zámerom bolo ukázať, že značka SLOVNAFT vyrába kvalitné palivo, ktoré automobilové značky považujú za svoj
”Prirodzený výber”.
Kredity
Slovák Róbert
Štefánik Ondrej
Poór Mario
Ocenenia
2013 - Zlatý klinec /Bronzový klinec/