Puma senická

Meno klienta:
VÚB
Kategória
TV & KINOREKLAMA
Popis práce
Príbeh o tom, ako lepiči VÚB banky svojsky riešia problém s pokazeným médiom – pretáčacím backlightom. Správou je, že pozornosť si aj tak zaslúži len ich reklama – vďaka výhodnej ponuke.
Kredity
Darovec Peter
Olos Radoslav
Ocenenia
2012 - Zlatý klinec /Strieborný klinec/