Reklama po vychodňarsky

Meno klienta:
Pivovary Topvar
Kategória
INTERACTIVE & ONLINE
Popis práce
V minulom roku sme predstavili nový TV spot pre Šariš, ktorý si okamžite získal srdcia Východu. Všetky marketingové ukazovatele hovorili o úspešnom spote a hlavne, páčil sa východniarom. Z tohto dôvodu sa mal vysielať znovu aj tento rok, a tak sme v MUW Saatchi & Saatchi prišli pred Šariš s ideou na update spotu - dáme východniarom priestor hovoriť do reklamy a ešte viac ju priblížime cieľovke. Skrátka, ako povedia, tak bude.
Kredity
Bielik Milan
Michalík Rastislav
Ocenenia
2016 - Zlatý klinec /Bronzový klinec/