Slovensko dávno svetové

Meno klienta:
Zlatý Bažant
Kategória
KAMPAŇ
Popis práce
Komunikácia značky Zlatý Bažant je ostatné roky známa ako v podobe variácií na tému Slovensko a svet. Vznikla tak séria kampaní, ktoré odrážali zmeny životného štýlu na Slovensku, všímali si, ako dne s žijeme, ako hovoríme, ako nakupujme, alebo skrátka akí sme v porovnaní s inými národmi. Všetky tieto kampane spájala okrem základnej témy aj forma spotu – akási komentovaná mozaika jednoducho štylizovaných obrazov - či už s jedným, alebo viacerými hrdinami. Spoločné bolo tiež záverečné pointovanie spotov, ústiace do claimu „svetové slovenské pivo“.
Kredity
Darovec Peter
Olos Radoslav
Priehoda Matúš
Szulányi Michal
Ocenenia
2013 - Zlatý klinec /Strieborný klinec/