Staroba sa nás dotýka/ zberná kasička

Meno klienta:
SOCIA- nadácia na podporu sociálnych zmien
Kategória
TECHNIQUES
Popis práce
Koncept kampane Staroba sa nás dotýka sme popri klasickej nadlinkovej a podlinkovej komunikácie, eventov či PR preniesli aj na mladých dobrovoľníkov, ktorí do zberných kasičiek vyberali príspevky na zbierku Lienka pomoci.
Tých sme takisto „skrášlili“ stareckými rukami, ktoré sú súčasťou
potlače špeciálneho "púzdra" na držanie kasičiek. Dizajn kasičiek tak maximalne podporil konzistentnosť, efektivitu a funkčnosť kampane.
Kredity
Fridner Martin
Krátky Andrej
Vadas Marek
Ocenenia
2011 - Zlatý klinec /Bronzový klinec/