Svetové slovenské pivo 2009

Meno klienta:
Zlatý Bažant
Kategória
KAMPAŇ
Popis práce
Kredity
Darovec Peter
Olos Radoslav
Pastier Michal
Slivka Vlado
Ocenenia
2010 - Zlatý klinec /Bronzový klinec/