Treska slovenská

Treska slovenská
Meno klienta:
Ryba Žilina
Kategória
RÁDIO
Popis práce
Keď sa na Slovensku povie Treska, málokto si predstaví rybu žijúcu v oceáne. My poznáme predovšetkým tresku v majonéze. A o čo je taká treska horšia od tej oceánskej? O nič. Tak sme ju v našej kampani zaradili medzi ostatné tresky a hľadali paralely medzi jej životom a životom ostatných rýb. Zistené fakty sme verejnosti predostreli populárno-vedeckou formou.
Vedeli ste napríklad, že najväčší úhyn Tresky slovenskej je na raňajky?
Kredity
Priehoda Matúš
Baslík Peter
Woska Martin
Ocenenia
2016 - Zlatý klinec /Strieborný klinec/