Tu a teraz (TV)

Meno klienta:
Magna Deti v núdzi
Kategória
MEDIA
Popis práce
Zbieranie peňazí pre humanitárne organizácie, akou je aj Magna, je náročné, pretože ľudia na Slovensku pokladajú svoje vlastné problémy za dôležitejšie než riešenie problémov hladujúcich detí v odľahlých krajinách, ktorými sú už presýtení. Chceli sme preto verejnosť situovať do pozície, kedy môžu a preto musia pomôcť. Tu a teraz. Vďaka netradičnému využitiu televízie, rádia a outdooru sa nám ich podarilo osloviť a zvýšiť tak počet pravidelných prispievateľov o viac než 100%.
Kredity
Darovec Peter
Olos Radoslav
Priehoda Matúš
Ocenenia
2013 - Zlatý klinec /Strieborný klinec/