Vypchatý pes

Vypchatý pes
Meno klienta:
Sloboda zvierat
Kategória
PRINT
Popis práce
Možnosť darovať 2% z dane z príjmu je jedna z mála možností, ako môže Sloboda zvierat získať peniaze na svoje fungovanie. Ak sa to nepodarí v dostatočnej miere, jej fungovanie je ohrozené.
Kredity
Prexta Boris
Priehoda Matúš
Ocenenia
2009 - Zlatý klinec /Bronzový klinec/