Zelené švihadlo

Meno klienta:
Union zdravotná poisťovňa
Kategória
KAMPAŇ
Popis práce
Viac o kampani nájdete tu. 
Kredity
Darovec Peter
Karásek Jonáš
Majorová Marika
Ocenenia
2008 - Zlatý klinec /Strieborný klinec/