Žiadne dieťa by nemalo ostať samé

Meno klienta:
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Kategória
TV & KINOREKLAMA
Popis práce
“Úsmev ako dar” je najstaršou a najväčšou dobrovoľníckou organizáciou
na Slovensku, ktorá sa už 30 rokov venuje podpore detí z detských
domovov. Prostredníctvom televízneho spotu sme sa ľuďom snažili
priblížiť pocity a situácie, ktoré tieto deti bežne zažívajú, lebo aj deti bez
rodičov potrebujú pozornosť a lásku.
Kredity
Štefánik Ondrej
Udičová Yolka
Ocenenia
2013 - Zlatý klinec /Bronzový klinec/