Živý bigboard

Živý bigboard
Meno klienta:
Vysoká škola múzických umení
Kategória
POSTER & OUTDOOR
Popis práce
Kampaň pre 18. ročník medzinárodného festivalu divadelných škôl Istropolitana Projekt.
Nosná idea: Študenti herectva sa pripravujú na divadelný festival veľmi netradičným spôsobom – v akomkoľvek svelte ktoré im evokuje svetlo divadelných reflektorov. V snahe zdôrazniť experimentálnosť a komunikatívnosť celého festivalu, preniesli sme tieto črty aj do mediálnych nosičov použitých v kampani. Jedným z nich bolo aj prvé bigboardové divadlo, ktoré predviedli študenti na lávke bigboardu v centre mesta.
Kredity
Dohnal Bohumil
Galovič Dejan
Vaculík Juraj
Ocenenia
2011 - Zlatý klinec /Zlatý klinec/