Zlaté vedro Milana Capáka - ocenenie

Zlaté vedro Milana Capáka - ocenenie
Meno klienta:
OdkazPreStarostu.sk
Kategória
PR
Popis práce
Odkazprestarostu.sk umožňuje nahlasovať občanom problémy v mestách.
Portál vždy požiada primátorov a starostov o ich nápravu.

Problém:
Starostovia nemusia tieto podnety riešiť. Ako ich motivovať?

Riešenie:
Vymysleli sme ocenenie za ochotu a úspešnosť pri riešení podnetov na portáli. Z občianskeho aktivistu Milana Capáka a jeho vedra, s ktorým opravoval cesty na vlastné náklady, sme spravili hrdinov kampane. Aby už žiaden občan nemusel ísť sám do ulíc.

Výsledok:
Viac ako 50 webov, blogov a médií informovalo o Zlatom vedre Milana Capáka vrátane hlavných spravodajských relácií.To najdôležitejšie. Podarilo sa motivovať starostov.
Aj vďaka tomuto projektu už vyriešili viac ako 3000 podnetov občanov.
Viac o kampani nájdete tu. 
Kredity
Pastier Michal
Ocenenia
2014 - Zlatý klinec /Bronzový klinec/