www.miestopretvojodkaz.sk

Meno klienta:
T-Mobile Slovensko, a. s.
Kategória
INTERACTIVE & ONLINE
Popis práce
Súčasťou uvádzaciej kampane "Zažime to spolu" bola aj webstránka, ktorá umožnila ľuďom jednoduchými nástrojmi vytvoriť si svoj osobný odkaz do kina, novín, tv, rádia, či na billboard. Súčasťou stránky sa postupne stala aj galéria uverejnených odkazov a reakcií ľudí. V nich nám ľudia písali svoje zážitky z prekvapení, ktoré prichystali svojimi odkazmi svojim blízkym. Veľa týchto zážitkov je podložených aj fotkami ľudí pod svojimi billboardami.
Viac o kampani nájdete tu. 
Kredity
Bielik Milan
Michalík Rastislav
Poór Mario
Rajčák Peter
Ocenenia
2009 - Zlatý klinec /Strieborný klinec/