Dátové vreckové

Meno klienta:
Slovak Telekom
Kategória
INTERACTIVE & ONLINE
Popis práce
Potrebovali sme rozdátovať Slovensko a naučiť Slovákov kupovať si dáta navyše. Vymysleli sme preto Dátové vreckové. Rodičia teda už deťom nemusia dávať peniaze, ale posielať im za odmenu dáta.
Kredity
Michalka Peter
Hríbik Roman
Ocenenia
2016 - Zlatý klinec /Bronzový klinec/