Vedeli ste, že...?

Meno klienta:
SLOVNAFT, a.s.
Kategória
INTERACTIVE & ONLINE
Popis práce
Zadaním bolo vytvoriť krátky animovaný, edukačný film, ktorého cieľom bolo vzdelávať žiakov a študentov o histórii, fungovaní a aktivitách spoločnosti SLOVNAFT. Koncept je postavený na súčasnej animácii, ktorá je atraktívna pre mladých.
Kredity
Slovák Róbert
Poór Mario
Ocenenia
2013 - Zlatý klinec /Bronzový klinec/