Choď do...

Meno klienta:
Kontrafakt
Kategória
MEDIA
Popis práce
Ako odpromovať hudobnú skupinu bez zvuku? V prípade Kontrafaktu jednoducho. Stačí čítať z Rytmusových pier.
Viac o kampani nájdete tu. 
Kredity
Darovec Peter
Olos Radoslav
Pastier Michal
Ocenenia
2008 - Zlatý klinec /Strieborný klinec/