Ešte sa len učíme - reflektor

Meno klienta:
VŠMU
Kategória
MEDIA
Popis práce
Úlohou agentúry bolo vytvoriť provokatívnu kampaň s cieľom šokovať a pritiahnuť mladých ľudí na študentský divadelný festival.
Viac o kampani nájdete tu. 
Kredity
Dohnal Bohumil
Galovič Dejan
Hladký Milan
Švirloch Matúš
Ocenenia
2009 - Zlatý klinec /Zlatý klinec/