Pišta Lakatoš

Meno klienta:
Orange Slovensko, a.s. - FunFón
Kategória
MEDIA
Popis práce
Vo Funfón kampaniach pracujeme s postavičkou Pištu Lakatoša. Pištovi v rámci Funfón kampaní vymýšľame
nové úlohy a poslania, ktoré mladých zaujmú a dokážu priniesť dostatok zábavného obsahu šikovne prepojeného s produktom.
Kredity
Králiková Katarína
Ondrušek Martin
Ocenenia
2015 - Zlatý klinec /Bronzový klinec/