Plášte

Meno klienta:
Magna
Kategória
POSTER & OUTDOOR
Popis práce
Expresívna vizualita vo verejnom priestore vzbudzuje záujem médií, ktoré šíria informácie o misii humanitárnej organizácie Magna.
Kredity
Darovec Peter
Olos Radoslav
Moravec Michal
Ocenenia
2016 - Zlatý klinec /Bronzový klinec/