Modlitbička

Meno klienta:
Dobrý Anjel
Kategória
TV & KINOREKLAMA
Popis práce
V koncepte kampane hrá hlavnú úlohu Ninka, skutočná onkologická pacientka. Ninke pomáha Dobrý anjel už päť rokov, odkedy tento systém vznikol. Celou kampaňou sa nesie modlitbička, ktorou Ninka ďakuje svojmu anjelovi. Dievčatko vo svojej modlitbičke spomína reálneho človeka, čo je naznačené zaštikútaním mladého muža. Dobrým anjelom sa totiž môže stať ktokoľvek.
Kredity
Galovič Dejan
Slovák Bónová Lenka
Ocenenia
2012 - Zlatý klinec /Bronzový klinec/