Fridner Martin
Meno:
Fridner Martin
O mne:
Odkazy:

Súčasná pozícia

Pracovné zaradenie:
Photographer |
Zamestnávateľ:
Freelancer

Profesná história

Obdobie a spoločnosť:

Ocenenie Filip

Rok

Ocenenia

Rok, súťaž, klient, projekt, ocenenie:
2011 – Zlatý klinec, SOCIA- nadácia na podporu sociálnych zmien – Staroba sa nás dotýka/ zberná kasička / Bronzový klinec /